Marketing jest nieodłącznym towarzyszem każdej firmy, która chce mieć na rynku ugruntowaną pozycję, zdobyć szerokie grono klientów, wybić się spoza konkurencyjnych przedsiębiorstw i tę pozycję utrzymać. Korzystanie umiejętne z możliwości jakie oferuje marketing i jego narzędzia pozwoli firmie odnieść sukces. Marketing jest tak naprawdę działaniami firmy, które mają na celu zaspokajanie potrzeb klientów aktualnych i potencjalnych z korzyścią finansową dla firmy. Narzędzia marketingu są niezbędne w tworzeniu odpowiedniej strategii wejścia.

Podstawą tych działań jest rozeznanie w rynku, czyli zbadanie, jakie dobra czy usługi są w danym mieście czy społeczeństwie niezbędne. Można też spróbować wejść z nowym produktem w niszę rynkową co pozwoli na bycie liderem w danej branży, jeśli produkt czy usługa spodobają się klientom. Dokładne zbadanie rynku jest kluczem do sukcesu. Po tym procesie konieczna jest segmentacja, czyli podział danej grupy na jednorodne segmenty o podobnych właściwościach. Dzięki temu będziemy wiedzieć, do jakich grup będą skierowane nasze produkty i jakie narzędzia i sposoby promocji będziemy musieli wykorzystać w całym procesie. W literaturze można spotkać pojęcie marketingu-mix, czyli czterech najważniejszych narzędzi, które stanowią podstawę wyjścia jakichkolwiek działań firmy. Pierwszym z nich jest produkt, czyli najistotniejszy element, stanowiący fundament kolejnych działań.Produktem nazywa się wszystko co można zaoferować klientowi na rynku w celu zakupu. Produkt musi mieć konkretne cechy, które skłonią konsumenta do konwersji, musi posiadać określone funkcje i spełniać podstawowe lub wyższe potrzeby. Ważne jest np. opakowanie, którego wysoka jakość wykonania czy oprawa graficzna mogą decydować o tym, czy klient się nim zainteresuje i w ostatecznej decyzji go zakupi. Kolejnym elementem jest cena, czyli wartość, wydatek, jaki musi zostać poniesiony przez konsumenta, by móc go posiadać. Cena jest ustalana na podstawie wielu różnych czynników, np. kosztów wytworzenia czy popytu. Ważne by była atrakcyjna dla klienta, ale również firma mogła ze sprzedaży otrzymać oczekiwaną wartość finansową. Trzecim elementem jest promocja, czyli komunikacja firmy z otoczeniem. Dzięki niej firma może informować konsumentów o swojej firmie, produktach czy usługach i zachęcać ich do zakupu. W skład promocji wchodzi np. reklama, czyli podstawowa forma promocji, znana od najdawniejszych czasów. Skuteczna promocja marketingowa pozwala firmie na sukcesywne poszerzanie swojego grona odbiorców i zwiększanie przychodów. Ostatnim elementem jest dystrybucja, czyli umieszczanie gotowych produktów na rynku. Istnieją kanały dystrybucji, które pozwalają poprzez wzajemne interakcje dostarczyć produkt od producenta do ostatecznego nabywcy. Zastosowanie tych wszystkich czterech instrumentów może dać kompleksowe wyniki i zapewnić firmie rezultaty, jakich oczekuje. Dodatkowo można poszerzyć te elementy o trzy dodatkowe. Mowa tu o ludziach, dowodzie zakupu czy o procesie zakupowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here