Zatory płatnicze to prawdziwy koszmar wielu polskich przedsiębiorstw. Długie terminy płatności, a także wysoki odsetek niezapłaconych faktur przed terminem wymagalności powodują, że zarządzanie przedsiębiorstwem może okazać się bardzo uciążliwe. Dlatego wartościowym narzędziem jest oferowany przez Narodowy Fundusz Gwarancyjny jawny faktoring. Na czym polega i kiedy warto się na niego zdecydować?

Czym jest faktoring jawny?

Faktoring jawny, zwany inaczej otwartym lub notyfikowanym, to rodzaj faktoringu, w którym dochodzi do jawnej cesji wierzytelności. Faktor, czyli firma oferująca tą usługę staje się wierzycielem wobec dłużnika, który dowiaduje się o tym fakcie. Faktorant otrzymuje gotówkę na podstawie faktury, co pozwala mu zachować płynność finansową, natomiast faktor zajmuje się notyfikowaniem o konieczności opłacenia faktury, a w przypadku tzw. faktoringu bez regresu także windykacją długu.

W jakich sytuacjach warto skorzystać z tego rozwiązania?

Jawna postawa wobec kontrahenta

Biznes opiera się między innymi na utrzymywaniu dobrych relacji między kontrahentami.   W zależności od umowy o współpracy z kontrahentem, możemy wybrać dwa rodzaje faktoringu. Jeżeli  umowa zawiera zapis o konieczności wyrażenia zgody kontrahenta na cesję, musisz poinformować go o skorzystaniu z usługi faktoringu – mamy wtedy do czynienia z tzw. faktoringiem jawnym. W przeciwnym razie cesja wierzytelności jest niejawna – kontrahent nie dowiaduje się, że klient otrzymał zapłatę od faktora, co w niektórych przypadkach może być korzystne, ponieważ nie wpływa negatywnie na relacje między partnerami biznesowymi. Jednak w niektórych sytuacjach warto zagrać z kontrahentem w otwarte karty i skorzystać z jawnego faktoringu. Narzędzie to może bowiem nie tylko pomóc w szybszym wyegzekwowaniu długu, ale nauczyć kontrahenta terminowego regulowania swoich zobowiązań w przyszłości.

Odpowiednia konstrukcja umowy pomiędzy partnerami

Faktoring jawny będzie najkorzystniejszy dla firm, chcą zdyscyplinować swoich kontrahentów i otrzymywać płatności w terminie. Z faktoringu jawnego mogą skorzystać firmy, które zawierają umowy z koniecznością wyrażenia zgody kontrahenta na ewentualną cesję.

Niezbędna płynność finansowa

Głównym celem przedsiębiorcy jest utrzymanie przez firmę płynności finansowej. Długie terminy oczekiwania nie zwalniają firmy od konieczności regulowania własnych zobowiązań, w tym wynagrodzeń pracowników, podatków, składek ZUS czy zapłaty dostawcom. Uwolnione za pomocą faktoringu środki pieniężne mogą okazać się nie tylko ratunkiem dla małej lub średniej firmy, ale również  posłużyć do przeprowadzenia planowanych inwestycji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here