MS Access – bazuj na właściwych danych

MS Access - bazuj na właściwych danych

Informacja. Stały element otaczającej rzeczywistości. Towarzyszy nam nieustannie przynosząc codziennie nowy zestaw mniej lub bardziej użytecznych wiadomości. W realiach dzisiejszego świata nie sposób przecenić znaczenia informacji dla naszego funkcjonowania zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Społeczeństwo informacyjne postrzega informację jako podstawowy zasób wytwórczy obok pracy, kapitału, surowców i energii. W nowoczesnej gospodarce jakość napływających informacji i szybkość ich przetwarzania decyduje o przetrwaniu i rozwoju firmy. Ilość danych generowanych i magazynowanych przez współczesne przedsiębiorstwo rośnie w postępie geometrycznym. W tej sytuacji chęć efektywnego zarządzania firmą wymusza konieczność wykorzystywania technologii informatycznych. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że w świecie „globalnej wioski” przedsiębiorstwo, które nie zdecyduje się na wdrożenie narzędzi służących gromadzeniu i przetwarzaniu danych, skazane jest na porażkę.

Czym jest baza danych?
Najprościej rzecz ujmując jest to zbiór informacji, które zapisano w ściśle określony sposób, opierając się na wybranym wcześniej modelu danych. Bazy danych przyjmować mogą przeróżne formy, takie jak kartoteka w przychodni lekarskiej, notes z zapisanymi adresami znajomych czy też książka kontaktów w telefonie komórkowym. Z bazami danych stykamy się więc w naszym życiu codziennym i praktycznie nie sposób znaleźć dziedziny, w której nie byłyby one wykorzystywane. W potocznym języku baza danych rozumiana jest jako zbiór informacji wraz z programem do ich gromadzenia i przetwarzania.
Jedną z ciekawszych i bardziej popularnych aplikacji służących prowadzeniu operacji na zbiorach jest baza danych Access wchodząca w skład pakietu Office firmy Microsoft.

MS Access
Access jest systemem zarządzania bazą danych SZBD (ang. DataBase Management System, DBMS) umożliwiającym gromadzenie informacji w sposób uporządkowany, pozwalającym na szybkie wyselekcjonowanie pożądanych w określonym momencie danych i stwarzającym możliwości ich wizualizacji w postaci wygodnych raportów bądź wykresów. Działanie Access’a oparte jest na tworzeniu i wykorzystywaniu tzw. relacji. Mianem relacji określa się stosunek bądź zależność pomiędzy określonymi obiektami, przedmiotami, wielkościami. W teorii relacyjnych baz danych pojęcie to odnosi się do schematu współpracy występującej pomiędzy tabelami tworzącymi określoną bazę. Jest to, inaczej mówiąc, sposób powiązania informacji magazynowanych w tabelach. Dzięki wykorzystaniu modelu relacyjnego unikamy wielokrotnego rejestrowania tych samych danych jednoznacznie opisujących określony obiekt.
„Zbudowanie” bazy danych z wykorzystaniem MS Access nie jest rzeczą nadmiernie skomplikowaną. Wymaga jednakże poznania zasad projektowania bazy oraz narzędzi służących pozyskiwaniu z niej interesujących użytkowania informacji. Pojęcia takie jakie tabela, rekord, pole, kwerenda, formularz, wykres i raport to elementarz którego znajomość jest niezbędna do w miarę swobodnej pracy z tym narzędziem.

Marketing między firmami

Marketing między firmami

W praktyce i teorii spotykamy się z różnymi rodzajami marketingu. Jednym z nich jest marketing miedzy różnymi rodzajami biznesu czyli marketing b2b. Zajmuje się on przede wszystkim zdobywaniem umów, specjalnych transakcji zawieranych pomiędzy dwoma biznesami, czyli przykładowo pomiędzy firmą, która produkuje dany produkt, a firmą która skupuje ten produkt w celu dalszej odsprzedaży w dalszym kanale dystrybucji. Nie jest to połączenie biznesowe, jakie łączy producenta i klienta ostatecznego, ponieważ wtedy mowa jest o marketingu b2c czyli biznes do konsumenta. Marketing pomiędzy firmami to działanie firmy, które charakteryzuje się strategią składające się z wielu poziomów. Są to w głównej mierze działania marketingowe jak np. promocja marketingowa. Jak zacząć działać w marketingu b2b? I co należy zrobić, by znaleźć potencjalnego partnera biznesowego?

Na początek ważne jest by poznać czynniki jakie warunkują działanie firmy, by mogła stać się najlepszym wyborem pośród innych i by to firma jaką prowadzimy wybrała właśnie ją, kierując się racjonalnością. Ważne, by posiadała odpowiednie i niezbędne zasoby oraz osoby odpowiedzialne i osoby decyzyjne, które są w stanie podjąć decyzję o podjęciu współpracy. Musimy wiedzieć z jakiej branży dana firma pochodzi, liczbę oraz rodzaj produktów jakie oferuje, jaki jest obszar terytorialny ich działań i wiele wiele więcej. Im bardziej poznamy daną firmę tym lepszą decyzję będziemy mogli podjąć i tym bardziej racjonalna ta decyzja będzie. Szukając odpowiedniego grona odbiorców musimy na dobrą sprawę zorientować się gdzie taki klient będzie. Przykładowo przedstawicieli innych firm można spotkać na przykład podczas targów, spotkań biznesowych, na specjalistycznych internetowych grupach i w innych temu podobnych miejscach. O zakupie danego produktu decydują konkretne czynniki takie jak aktualna sytuacja gospodarcza, czyli chodzi tu głównie o poziom cen. Jeśli cena dobra, które chcemy kupić jest wysoka, a sytuacja rynkowa nie jest sprzyjająca tym większe prawdopodobieństwo, że firma zrezygnuje z transakcji. Drugim czynnikiem może być również sytuacja polityczna w danym kraju, ponieważ istnieją regulacje prawne czy inne elementy systemu prawnego, które znacząco zniechęcają lub nawet blokują zakup. Trzecim czynnikiem będzie z pewnością działanie konkurencji. Jak ważne jest bycie lepszym od firm konkurencyjny wie każdy kto prowadzi biznes. I tutaj nie jest inaczej. Konkurencja pomiędzy firmami jest dość silna. Jeśli jedna firma robi krok do przodu to inne firmy natychmiast robią o samo. Dlatego ważne jest by być zawsze na czele, przed innymi przedsiębiorstwami i nie dać się im dogonić. Innymi czynnikami mogą być również technologia, która w niektórych przypadkach może mieć kluczowe znaczenie i odgrywać główną rolę. Cele firmy również stanowią coś czego nie można pominąć. Tworząc tak ważny element jak kampania marketingowa, musimy zawrzeć w niej cele marketingowe. Są one niezbędne do dobrego działania i funkcjonowania całej kampanii, jak również przedsiębiorstwa.

Relacyjne bazy danych – zalety.

Relacyjne bazy danych - zalety.

Informatyka jest bardzo rozbudowaną gałęzią wiedzy, dlatego informatycy stale muszą się szkolić z coraz nowszych oprogramowań i urządzeń. Jednak jest to bardzo opłacalny kierunek, dlatego tak wiele osób uczy się właśnie w tym kierunku. Dodatkowo jest to praca lekka, zatem nie wymaga predyspozycji fizycznych.
Jednym z podstawowych pojęć, które obowiązują w informatyce to relacyjne bazy danych. Każdy informatyk na początku swojej przygody z nauką informatyczną zapoznaje się z tym pojęciem.
Relacyjne bazy danych to nic innego jak pewien zbiór zapisanych danych ale w odpowiednim formacie, dzięki czemu później istnieje możliwość odzyskać i odczytać te dane. W zależności od zastosowania dane mogą być zapisywane na wiele sposobów. Jednak sposób, w jaki zapiszemy te dane będzie miało bezpośredni wpływ na późniejszy odczyt, usunięcie czy możliwość wprowadzania zmian do tego zapisu. Dlatego jest to ważne.
Na początku nauki relacyjne bazy danych mogą wydawać się dosyć skomplikowane, ponieważ zapisane są w postaci tak zwanych krotek, które posiadają swoje atrybuty. Dodatkowo każda krotka zapisana jest w pewnej relacji. Dostęp do tych danych możliwy jest dzięki użyciu SQL, czyli języka charakterystycznego dla baz danych.
Język SQL obsługuje pewien standard, jednak pomiędzy różnymi programami można dostrzec pewne różnice w języku SQL.
Kto nie był dobry w matematyce może mieć problem ze zrozumieniem na czym polega relacyjna baza danych, ponieważ opiera się ona m.in na algebrze relacji. Jest to matematyczny opis operacji wykonywanych na danych zachowanych w bazie, który wykorzystuje liczne sumy zbiorów czy iloczyny kartezjańskie. Zatem jest tutaj zastosowana wyższa szkoła z matematyki.
Do czego właściwie służy taki sposób przechowywania danych?
Relacyjne bazy danych są bardzo popularne i praktyczne. Ten sposób przechowywania informacji pozwala uniknąć powtarzania się tych samych danych oraz umożliwia przeprowadzanie analiz na podstawie wielu tabel. Dodatkowo korzystanie z tego typu baz danych niesie ze sobą takie korzyści jak: dobry i szybki dostęp do określonych informacji, szczególnie w wypadku rozbudowanych baz danych. Wystarczy, że sprecyzujemy odpowiednio informację, którą szukamy i program znajdzie ją szybko dla nas. Drugą zaletą jest niezależność tabel, dzięki czemu można je w wieloraki sposób modernizować. Zatem raz zapisane dane nie uniemożliwiają wprowadzenia zmian, które wynikają z postępu pracy. Jest to bardzo ważna korzyść, ponieważ zmiany są normalnym procesem w czasie przechowywania dokumentów czy innych danych. Kolejną zaletą jest standard języka SQL, który stanowi podstawę w różnych odłamach programu, dzięki czemu użytkownicy programu nie muszą uczyć się języka od nowa. Wystarczy, że douczą się pewnego dialektu opartego właśnie na języku SQL. Zatem poznanie się z językiem SQL daje już podstawy do korzystania z innych podobnych programów.
Relacyjne bazy przechowywania danych są podstawą w gromadzeniu danych, zatem każdy profesjonalny informatyk powinien znać ten sposób gromadzenia danych.

Kierowanie magazynem pracy

Kierowanie magazynem pracy

Przestrzeń magazynowa to niewątpliwie niełatwy orzech do zgryzienia dla osoby, która ma wymyślić sposób, jak ją zapełnić. Wybierając się na obserwacje po różnych magazynach można zauważyć, że praktycznie wszystkie są prowadzone w oryginalny sposób. Najważniejsze dla osoby odpowiedzialnej za prowadzenie magazynu jest odpowiednie rozlokowanie towaru, rozpisanie regałów. Przy większym obszarze magazynowym i większej ilości towaru magazynowego jest to niekiedy prawdziwym wyzwaniem, nawet dla profesjonalnych architektów. Nie oznacza to jednak, że przy prowadzeniu mniejszego magazynu samo zaplanowanie regałów i rozłożenia asortymentu jest proste, nie jest.

Na szczęście na rynku jest całe mnóstwo specjalnych programów które pomagają przy rozplanowaniu wszystkich, nawet najmniejszych szczegółów, detali naszego magazynu. W momencie, kiedy schemat ogólny jest rozpracowany i praca zacznie na magazynie wrzeć to osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac musi przypilnować na pewno kwestii towaru, żeby nigdy niczego nie brakowało. Praca na magazynie jest pracą stosunkowo prostą, wystarczy potrafić racjonalnie myśleć i analizować. Każdy pracownik magazynu w jakimś stopniu jest odpowiedzialny za jego prowadzenie, za to, aby regularnie o niego dbać. Każdego kolejnego dnia.

Praca na magazynie pozwala rozwinąć skrzydła i wyobraźnię, pozwala patrzeć przyszłościowo. Magazyny bardzo często się rozrastają, w momencie gdy jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie magazynem musimy być przygotowani na to, że wcześniej czy później może dojść do sytuacji w której będziemy musieli przetasować towar na magazynie, coś nowego gdzieś ulokować. Tak samo nadwyżki magazynowe, gdzieś trzeba je lokować. Już na samym początku nadzorowania na magazynie musimy to uwzględnić bo w przeciwnym razie szybko okaże się, że sytuacja nas przerasta i nie wiemy gdzie co jest, a to sytuacja niedopuszczalna na żadnym ceniącym się magazynie. Niewątpliwie trzeba sporo analizować, myśleć przyszłościowo i działać, tylko wtedy magazyn ma prawo tętnić życiem.

Społeczny marketing dla Twojej firmy

Społeczny marketing dla Twojej firmy

Społeczny marketing dla Twojej firmy

Współczesny marketing społeczny w zasadzie równa się marketingu w social mediach – mediach społecznościowych. Czy jest on potrzebny? Właściwe pytanie powinno brzmieć, czy bez tego rodzaju marketingu w ogóle da się obejść!

Social media są ważne

Marketing w mediach społecznościowych według niektórych ludzi wydaje się zadaniem trywialnym — bo to przecież tylko śmieszkowanie w internecie i wrzucanie postów, tak by informować społeczność o aktualnościach i budować wizerunek marki. Niestety nie zawsze jest to takie proste. Marketing społecznościowy warto prowadzić w sposób przemyślany, a najlepiej w oparciu o określoną strategię.

Jak i gdzie?

Pierwszym wyborem wydaje się instagram i facebook. Dzieje się tak głównie dlatego, że są tam właściwie wszyscy — zarówno Twoi goście, oraz rywale. Rzecz jasna warto eksploatować możliwości tych serwisów, jednak nie są to jedyne miejsca, gdzie powinniśmy promować swoją spółkę.

W zależności od rodzaju aktywności, jaką kierujemy, marketing społeczny może ogarniać w naszym przypadku także YouTube czy Twittera oraz wspomnianego Instagrama. Sporo zależy tutaj od grupy finalnej, do której chcemy dotrzeć, tym bardziej że w pewnych sytuacjach fotografia lub filmik są w stanie zdecydowanie lepiej trafić do czytelnika niż długi maszynopis.

Również prowadzenie bloga kwalifikuje się jako social media marketing. Strona firmy ma być bowiem nie tylko miejscem, gdzie ewentualni goście mogą zapoznać się z ofertą naszej marki. Oprócz tego warto wykorzystać potencjał bloga w kwestii robienia społeczności, która pozwoli nam nie tylko na osiąganie dochodów, ale też na poprawianie naszej oferty.

W łatwy sposób można zastosować tutaj pewnego rodzaju „degustację” produktów lub usług. Nagrodę w zorganizowanym przez nas konkursie, stanowić bowiem może możliwość przetestowania naszego produktu w zamian za wyrażenie opinii o nim na danym portalu społecznościowym czy blogu. Dzięki temu otrzymujemy nie tylko wiarygodną reklamę — w końcu produkt przetestował ktoś bezstronny — ale także cenną informację zwrotną.

Niezłym pomysłem może być także pokazanie Twojej usługi w formie np. filmu umieszczonego na YouTubie. W ten sposób nie tylko wiele lepiej uwidocznione jest funkcjonowanie danego produktu, ale wskazujemy też sposób zastosowania, który daje najlepsze rezultaty, wyjątkowo sprawdza się to np. w przypadku lekarstw i usług medycznych.

Marketing społecznościowy dla serwisu

Odzew od rzeszy czytelników jest tym, co jest specyficzne dla marketingu w mediach społecznościowych. Dzięki niemu możemy zdecydowanie prędzej przysposabiać ofertę do wymagań rynkowych, a zatem ominąć ewentualnych strat ze względu na nietrafiony wytwór czy usługę. Wsparcie ze strony czytelników i obserwatorów daje znaczącą przewagę nad innymi formami marketingu.

Marketing w mediach społecznościowych to względnie świeże narzędzie, które pomaga zdobywać gości i wykonać wizerunek marki. Warto jednak wykorzystać jego potencjał możliwie najpełniej, gdyż tradycyjne formy marketingu mogą z czasem okazać się coraz mniej produktywne w konfrontacji do marketingu w social mediach.

Sklep stacjonarny obecny w Internecie – garść porad dla przedsiębiorców

Sklep stacjonarny obecny w Internecie - garść porad dla przedsiębiorców

Prowadzenie własnego biznesu — na przykład sklepu — jest dziś łatwe i trudne jednocześnie. Z jednej strony coraz łatwiej prowadzić go od strony formalnej, gdyż rząd coraz bardziej idzie przedsiębiorcom na rękę, wprowadzając coraz to nowe uproszczenia. Przepisy prawa podatkowego i sposoby rozliczania się z fiskusem stają się coraz łatwiejsze i wielu przypadkach można poradzić sobie z prowadzeniem księgowości nawet bez pomocy biura księgowego. Z drugiej jednak strony samo funkcjonowanie na rynku pełnym konkurencji to istna walka o przetrwanie.

Chociaż wiele sklepów funkcjonuje dziś po części lub w całości jako sklepy Internetowe, nie każdy przedsiębiorąca pragnie prowadzić taką formę sprzedaży. Pomimo faktu prowadzenia sprzedaży wyłącznie w trybie stacjonarnym, sklep i tak musi być obecny w Internecie, który wkroczył dziś niemal we wszystkie dziedziny życia, a marketing bez użycia tego medium skazany jest na porażkę. Głównym źródłem czerpania informacji o produktach i usługach jest dziś właśnie sieć, co nie może być zignorowane przez żadną formę Bez względu, czy nasz sklep jest sporych rozmiarów, czy jest to mały sklepik, zasygnalizowanie jego istnienia z użyciem sieci jest niezwykle ważne, a brak informacji na temat naszego biznesu może zaowocować niedostateczną liczbą klientów i w efekcie nawet zamknięciem naszej firmy.

Jakie są jednak sposoby na reklamę sklepu w Internecie? Pierwszym krokiem powinno być tutaj stworzenie strony internetowej informującej o naszych usługach i ofercie. Strona nie musi być droga i bogata w wodotryski. Nawet prosta i niedroga strona może być niezwykle skutecznym elementem strategii marketingowej, jeżeli zawiera dokładny i ciekawy opis sklepu i jego oferty. Postawić warto jest przede wszystkim na treść. Warto więc wynająć do jej stworzenia copywritera. Wielu z nich tworzy dobrej jakości przyciągające teksty w dość przystępnych cenach. Warto znaleźć takiego, który stworzy stronę zgodnie z zasadami SEO, dzięki czemu zajmie ona wysoką pozycję w wyszukiwarce. Usługa taka będzie droższa, ale jest doskonałą inwestycją, która szybko się zwróci.

Nasz sklep powinien być obecny też w mediach społecznościowych. Profil na tego typu portalach jest świetnym uzupełnieniem strony internetowej, jednak w przeciwieństwie do niej daje możliwość interakcji z potencjalnymi oraz dotychczasowymi klientami. W mediach społecznościowych można informować ich między innymi o nowych dostawach, obniżkach cen, czy promocjach. Profil na portalu społecznościowym służy też budowaniu pozytywnego obrazu naszego biznesu. W przypadku sklepów znów warto zatrudnić copywriterów, którzy tworzyć będą przyciągające klientów wpisy i sprawią, że nasz sklep będzie im się miło kojarzył. Równie dobrze możemy też prowadzić profil sklepu samodzielnie, co najczęściej jest praktykowane przez małe sklepy, które nie posiadają środków na tego typu usługi lub uważają, że są w stanie stawić czoła temu zadaniu samodzielnie.

Strona internetowa i profil na którymś z portali społecznościowych to sprawdzone sposoby promocji sklepu w Internecie. Jeżeli sklepu jeszcze nie otworzyliśmy i dopiero planujemy go otworzyć, dobrze jest rozpocząć działania marketingowe jeszcze przed jego otwarciem lub przynajmniej dopilnować, by strona i profil w mediach społecznościowych zostały uruchomione na samym początku jego działalności, gdyż to często pierwsze jej miesiące decydują o dalszym sukcesie lub jego braku.

Marketing a praca

Marketing a praca

W dzisiejszych czasach ludzie znający się na fachu, jakim jest marketing są bardzo potrzebni, gdyż bez skutecznych działań marketingowych firma nie może naprawdę zaistnieć na rynku i konkurować z innymi o pozycję. Tak naprawdę firma w takim wypadku nie ma żadnych szans na sukces i zysk, a przecież o to w tym wszystkim chodzi. Dlatego przedsiębiorstwa zatrudniają specjalistów do spraw marketingu, którzy mają doświadczenie i mogą sprawić, że firma poprawi swój wizerunek i przebije się ze swoim produktem ponad inne produkty. W zależności od miasta, w którym mieszkamy lub chcemy pracować wygląda różnie. Praca w marketingu w niektórych miastach jest częściej spotykana i potrzebna a w innych mniej. Jednak mimo wszystko prym tutaj wiodą większe, wojewódzkie miasta skupiające u siebie placówki firm zarówno tych średnich, małych, jak i największych. Minusem tego jest jednak to, że w takich miastach można spotkać dużo chętnych osób na dane stanowisko, więc trzeba się wyróżniać na tle innych i mieć cenne doświadczenie, żeby zdobyć daną pracę.

Zanim zacznie się poszukiwać pracy warto jest mieć pojęcie teoretyczne co do tego na czym polega marketing i z czym to się je. Uczelnie w całym kraju oferują studia na kierunku marketing, które pozwalają na zdobycie niezbędnej podstawy teoretycznej, jak również praktycznej. Studia pokrywają istotne tematy dotyczące marketingu, jak również przedmiotów, które są mu powiązane. Jeśli studia odbywają się na uczelni ekonomicznej można dodatkowo zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii, prawa gospodarczego, etyki biznesu, statystyki, ekonometrii, zarządzania, rachunkowości i wielu temu podobnych przedmiotów. Sprawia to, że student, który kończy takie studia oprócz wiedzy marketingowej zna również inne przydatne w biznesie zagadnienia, dające mu znaczna przewagę. Uczelnie oferują także często zajęcia praktyczne, czy możliwość odwiedzenia firmy, by na własne oczy przekonać się o tym, jak wygląda biznes. Jednym z najbardziej popularnych specjalności na czasie jest właśnie marketing internetowy czy inaczej e-marketing, który pokazuje tajniki tego jak firma może rozwijać swoją działalność w internecie, jak może się promować i jakie programy powinna używać firma chcąc odnieść sukces. Pokazują jak działa google adwords, google analytics i inne równie ważne narzędzia. Istnieje również możliwość poznania praktycznej strony działania tych instrumentów poprzez przeprowadzanie w grupach prawdziwej kampanii reklamowej i jej późniejsze monitorowanie, kontrola i analiza wyników. Dlatego studia dają konkretne umiejętności, nie tylko w teorii, ale również w praktyce, co pozwala na znalezienie pracy i rozwijanie się w branży marketingu. Warto również poszukać najpierw staży lub praktyk, które jeszcze bardziej pozwolą na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce i sprawdzenie się. Można to uznać za swoisty start do lepszej pracy, gdyż pracodawcy często zwracają uwagę na odbyte staże czy praktyki i to daje im gwarancję, że oprócz studiów osoba również miała z tego zakresu możliwość poznania strony praktycznej.

Plusy i minusy prowadzenia sklepu na abonament w SAAS

Plusy i minusy prowadzenia sklepu na abonament w SAAS

Założenie i prowadzenie własnego sklepu internetowego jeszcze nigdy nie było tak proste jak jest w dzisiejszych czasach. Jeszcze kilka lat temu chcąc rozpocząć taką działalność trzeba było liczyć się nie tylko z dużą inwestycją finansową ale także wiązało się to z koniecznością poświęcenia na to ogromnych pokładów czasu i pracy. Konieczne było po pierwsze zaprojektowanie nie tylko wersji wizualnej takiego sklepu, ale także zaprogramowanie wszystkich funkcji, tak, aby zagwarantować poprawność jego działania. Tego zadania raczej nikt nie był w stanie podjąć się samodzielnie, a więc trzeba było zdać się na specjalistę. Dobry programista za taką pracę oczywiście wziąć musiał odpowiednio wysokie wynagrodzenie. A banki niekoniecznie były chętne, aby inwestować w taką działalność. Z tego też powodu na rynku sklepów internetowych przede wszystkim pojawiały się firmy, które z powodzeniem prowadziły tradycyjne sklepy stacjonarne i od wielu lat osiągały na tym polu duże sukcesy. Było je stać na to, aby zainwestować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, by móc zaistnieć w sieci i zdobywać nowych klientów poprzez ten kanał.

Od kilku lat wejście w świat e-biznesu i e-commerce staje się coraz prostsze i tańsze. To wszystko dzięki platformom sklepowym oferowanym w formie abonamentu jako SAAS. Czym w ogóle jest SAAS? Jest to skrót od angielskiego sformułowania Software as a Service, czyli w tłumaczeniu na język polski program jako usługa. Chodzi tu nie mniej nie więcej niż o to, że platforma taka udostępnia całe zaplecze techniczne, jakie niezbędne jest do założenia własnego sklepu internetowego. Płatność odbywa się w systemie abonamentowym, więc sklep będzie działać tak długo, jak długo jego właściciel będzie ten abonament płacić.

Oczywiście warto mieć na uwadze jakie są plusy i minusy prowadzenia sklepu na abonament w SAAS. Mimo, że rozwiązanie jest tanie i bardzo wygodne to nie jest idealnym.

Do niewątpliwych zalet rozwiązań w technologii SAAS należą wspomniane już wcześniej niskie koszty wejścia czy łatwość obsługi. Możemy mieć pewność, że taki sklep będzie działać poprawnie technicznie. W razie jakichkolwiek trudności możemy liczyć na gwarantowaną pomoc ze strony dostawcy oprogramowania. Nie musimy się także martwić o serwer, ponieważ najczęściej jest to zawarte w pakiecie. A więc wszystkie produkty, zdjęcia i opisy jakie dodane zostaną do sklepu będą mieścić się na serwerze dostawcy oprogramowania. Wiele z tego typu platform nawiązuje także współpracę z wieloma hurtowniami umożliwiając bardzo łatwą integrację bazy produktów z dowolnie wybraną hurtownią.

Oczywiście istnieją także pewne wady takiego rozwiązania. A do najważniejszej zalicza się to, że sklep zbudowany jest według pewnego schematu i właściciel sklepu nie ma zbyt dużego wpływu na jego ostateczny wygląd czy układ elementów. Nie może go także samodzielnie rozbudowywać o wtyczki, które zwiększyłyby funkcjonalność jego sklepu. Dlatego każdorazowo zanim sprzedawca podejmie ostateczną decyzję dotyczącą tego, w jaki sposób uruchomić swój sklep internetowy, musi on rozważyć wszystkie za i przeciw.

Instrumenty marketingu

Instrumenty marketingu

Marketing jest nieodłącznym towarzyszem każdej firmy, która chce mieć na rynku ugruntowaną pozycję, zdobyć szerokie grono klientów, wybić się spoza konkurencyjnych przedsiębiorstw i tę pozycję utrzymać. Korzystanie umiejętne z możliwości jakie oferuje marketing i jego narzędzia pozwoli firmie odnieść sukces. Marketing jest tak naprawdę działaniami firmy, które mają na celu zaspokajanie potrzeb klientów aktualnych i potencjalnych z korzyścią finansową dla firmy. Narzędzia marketingu są niezbędne w tworzeniu odpowiedniej strategii wejścia.

Podstawą tych działań jest rozeznanie w rynku, czyli zbadanie, jakie dobra czy usługi są w danym mieście czy społeczeństwie niezbędne. Można też spróbować wejść z nowym produktem w niszę rynkową co pozwoli na bycie liderem w danej branży, jeśli produkt czy usługa spodobają się klientom. Dokładne zbadanie rynku jest kluczem do sukcesu. Po tym procesie konieczna jest segmentacja, czyli podział danej grupy na jednorodne segmenty o podobnych właściwościach. Dzięki temu będziemy wiedzieć, do jakich grup będą skierowane nasze produkty i jakie narzędzia i sposoby promocji będziemy musieli wykorzystać w całym procesie. W literaturze można spotkać pojęcie marketingu-mix, czyli czterech najważniejszych narzędzi, które stanowią podstawę wyjścia jakichkolwiek działań firmy. Pierwszym z nich jest produkt, czyli najistotniejszy element, stanowiący fundament kolejnych działań.Produktem nazywa się wszystko co można zaoferować klientowi na rynku w celu zakupu. Produkt musi mieć konkretne cechy, które skłonią konsumenta do konwersji, musi posiadać określone funkcje i spełniać podstawowe lub wyższe potrzeby. Ważne jest np. opakowanie, którego wysoka jakość wykonania czy oprawa graficzna mogą decydować o tym, czy klient się nim zainteresuje i w ostatecznej decyzji go zakupi. Kolejnym elementem jest cena, czyli wartość, wydatek, jaki musi zostać poniesiony przez konsumenta, by móc go posiadać. Cena jest ustalana na podstawie wielu różnych czynników, np. kosztów wytworzenia czy popytu. Ważne by była atrakcyjna dla klienta, ale również firma mogła ze sprzedaży otrzymać oczekiwaną wartość finansową. Trzecim elementem jest promocja, czyli komunikacja firmy z otoczeniem. Dzięki niej firma może informować konsumentów o swojej firmie, produktach czy usługach i zachęcać ich do zakupu. W skład promocji wchodzi np. reklama, czyli podstawowa forma promocji, znana od najdawniejszych czasów. Skuteczna promocja marketingowa pozwala firmie na sukcesywne poszerzanie swojego grona odbiorców i zwiększanie przychodów. Ostatnim elementem jest dystrybucja, czyli umieszczanie gotowych produktów na rynku. Istnieją kanały dystrybucji, które pozwalają poprzez wzajemne interakcje dostarczyć produkt od producenta do ostatecznego nabywcy. Zastosowanie tych wszystkich czterech instrumentów może dać kompleksowe wyniki i zapewnić firmie rezultaty, jakich oczekuje. Dodatkowo można poszerzyć te elementy o trzy dodatkowe. Mowa tu o ludziach, dowodzie zakupu czy o procesie zakupowym.

Sklep internetowy – od czego zacząć?

Sklep internetowy - od czego zacząć?

Każdy przedsiębiorca, który produkuje lub ma dostęp do atrakcyjnych produktów, winien rozważyć kwestię otwarcia sklepu internetowego. Jest to obecnie jeden z najprężniej rozwijających się kanałów dotarcia do potencjalnych Klientów. Decyzja o rozpoczęciu przygody z e-commerce przynosi jednak wiele pytań i wątpliwości. Pierwsze to wybór platformy sklepowej – open source czy saas? Dla mniej wtajemniczonych open source to darmowy silnik udostępniony całkowicie, do samodzielnej instalacji na serwerze, nie wymagający żadnych dodatkowych opłat. Jedyne koszty to utrzymanie serwera i ewentualne dostosowanie możliwości sklepu do potrzeb danej branży, co niesie za sobą niejednokrotnie konieczność zatrudnienia pomocy informatycznej. Platformy open source opierają się zazwyczaj o konstrukcję z gotowych modułów, pozwalających na rozbudowę użyteczności sklepu. W przypadku SaaS jesteśmy zmuszeni do dokonywania comiesięcznej opłaty abonamentowej i korzystania z gotowej platformy stworzoną przez daną firmę. Dla osób, które nie posiadają wiedzy informatycznej jest to rozwiązanie najlepsze, umożliwiające błyskawiczne uruchomienie sprzedaży. W tym wypadku odchodzą nam koszty utrzymania serwera, a po podjęciu współpracy w danym modelu SaaS otrzymujemy dostęp do gotowego sklepu. W naszych rękach pozostaje zazwyczaj dobranie odpowiedniego szablonu graficznego oraz uzupełnienie treści i produktów. Minusem może się okazać sytuacja, w której będziemy chcieli wprowadzić jakieś drastyczne zmiany w sklepie lub dodać skomplikowaną funkcje sklepu. Jest to zazwyczaj niemożliwe. Do najpopularniejszych platform open source należą Presta Shop oraz WooCommerce oparte na WordPress. O ile pierwszy w instalacji i konfiguracji jest dość skomplikowany, o tyle z drugą powinien poradzić sobie niemal każdy. Co do SaaS najpopularniejsze w naszym kraju są IAI Shop czy RedCart. Podjęcie ostatecznej decyzji powinno być uwarunkowane tym, jakie umiejętności posiadamy, czy znamy podstawowe zagadnienia z zakresu informatyki. Jeśli jesteśmy kompletnymi laikami z dużą chęcią zawojowania świata e-commerce polecam wybór SaaS. Nie zniechęcimy się do działań, bo problemy informatyczne nie mają prawa wystąpić, a do dyspozycji będziemy mieli pomoc techniczną. Pokłady energii będziemy w stanie spożytkować na przygotowanie odpowiednich działań reklamowych. Te również winny być jednym z elementów decyzji dotyczącej odpowiedniej platformy. Warto by sklep miał możliwość integracji z porównywarkami internetowymi – jeżeli sprzedajesz produkty, które posiada również konkurencja. Przydaje się także opcja generowania plików, których użyjesz w kampaniach zakupowych Google. Dodatkowo budowa sklepu musi być przyjazna dla wyszukiwarek, a tym samym pozwalająca szybko i sprawnie optymalizować treści. Pomoże Ci to w uzyskaniu wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania. W ostatnim czasie bardzo popularny staje się system dropshippingowy, dzięki czemu sprzedajesz produkty, których fizycznie nie posiadasz. Wysyłką i obsługą zajmuje się producent czy dostawca. Sprawne jego uruchomienie i prowadzenie umożliwiają platformy SaaS. Życzę udanych wyborów.