Czym jest prawo spadkowe? To jedno z odgałęzień prawa cywilnego, które reguluje prawa i obowiązki majątkowe spadkobierców po śmierci właściciela danego majątku. Prawo spadkowe określa zasady nabywania praw i obowiązków wynikających, które wynikają z dziedziczenia, w tym także przedmiot dziedziczenia i związany z nim zakres praw i obowiązków spadkowych. Ustanowiony przez właściciela majątku adwokat dla spadkodawców i spadkobierców informuje osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego i testamentowego oraz osoby uprawnione do nabywania praw związanych ze spadkiem w inny sposób niż w drodze dziedziczenia o zasadach dziedziczenia zarówno majątku jak i odpowiedzialności za długi spadkowe.

Dziedziczenie ustawowe występuje na mocy przepisów prawa spadkowego. Przepisy dotyczące tego prawa przedstawiają kolejność dziedziczenia i dzieje się to bez jakiejkolwiek ingerencji spadkodawcy. Określają także możliwości dziedziczenia przez osoby trzecie, które nie są w żaden sposób spokrewnione ze zmarłym właścicielem majątku.

Dziedziczenie testamentowe zakłada istnienie dwóch rodzajów testamentów:zwykłych lub szczególnych. Testament zwykły może być sporządzony własnoręcznie, notarialnie lub urzędowo w każdej chwili przez spadkodawce. Testament szczególny może być sporządzony w trakcie podróży, lub w innych szczególnych okolicznościach, w formie pisemnej lub ustnej.

Wyznaczony przez spadkodawcę adwokat od spraw spadkowych, po śmierci spadkodawcy, w obecności zainteresowanych ma obowiązek odczytać na głos ostatnią wolę zmarłego. Prawo spadkowe, poprzez tzw. zachowek, chroni również spadkobierców nie uwzględnionych w testamencie. Zachowek o nic innego jak majątek, który powinny otrzymać od spadkodawcy osoby najbliższe za życia tego spadkodawcy lub po jego śmierci, a z jakiś względów zostały pominięte.

Przepisy prawa spadkowego określają zakres osób, które są upoważnione do otrzymania zachowku, jak również osoby, które powinny go zapłacić, a także zasady przedawnienia i dziedziczenia zachowku.

Więcej na ten temat tutaj: adwokat prawo spadkowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here