Programowanie proceduralne to jeden z pierwszych paradygmatów programowania, z którym spotyka się początkujący programista. Łatwo pomylić go z podobnymi paradygmatami, jednak znajomość kilku faktów znacznie rozjaśnia to pojęcie. Poniżej kilka najważniejszych rzeczy, jakie powinien wiedzieć każdy początkujący programista.

Można powiedzieć, że programowanie proceduralne jest wspaniałym wprowadzeniem w świat kodowania. Elementy tego paradygmatu będą przeplatać się cały czas, od najprostszych działań matematycznych do bardziej skomplikowanych programów.

W programowaniu proceduralnym niezwykle ważna jest kolejność. Zgodnie z paradygmatem, programista dzieli kod na mniejsze segmenty wykonujące poszczególne operacje, które są wykonywane w ściśle określonej kolejności. Jeden fragment odpowiada za wywołanie następnego itd., co można skojarzyć sobie chociażby z efektem domino.

Co ważne, unika się tutaj korzystania ze zmiennych globalnych, czyli takich, które można wykorzystywać wielokrotnie w różnych miejscach kodu. Oczywiście należy zaznaczyć, że programowanie rzadko oznacza ścisłe trzymanie się jednego sposobu. Zazwyczaj przeplatają się one ze sobą uzupełniając się wzajemnie, jednak aby zrozumieć w pełni na czym polega dany paradygmat, warto skupić się na jego esencjonalnej formie.

Programowanie proceduralne kontra inne paradygmaty
Jak już zostało wspomniane, proceduralne programowanie polega raczej na lokalnych zmiennych niż globalnych. Szczególnie łatwo rozróżnić je od programowania obiektowego, które opiera się na tworzeniu obiektów, czyli baz danych, bez których komputer nie byłby w stanie zrozumieć poleceń zawartych w kodzie.

Aby zrozumieć lepiej czym są procedury, warto wyobrazić sobie działanie najzwyklejszego kalkulatora. Wybranie jakiegoś działania, np. dodanie do siebie dwóch cyfr, powoduje wyświetlenie się wyniku. Korzystając z kalkulatora nie obliczamy wcześniej zapamiętanych w urządzeniu równań. Zamiast tego wprowadzamy dane, które natychmiast wywołują efekt. Można iść dalej i otrzymany wynik poprzedniego działania poddać następnemu działaniu, np. pomnożyć razy dwa i tak dalej. Taki łańcuch wydarzeń dobrze opisuje kwintesencję programowania proceduralnego.

Zastosowanie
Nie dziwi fakt, że programowanie proceduralne sprawdza się doskonale w obliczaniu różnych wartości. Z tego względu znajduje szczególnie szerokie zastosowanie w obliczeniach inżynierskich i matematycznych. Jednak elementy programowania proceduralnego są obecne także w innych projektach, w których królują inne paradygmaty.

Proceduralne programowanie, choć może stwarzać pozory nudnego i nieskomplikowanego, jest niezbędne dla zrozumienia, czym w ogóle jest programowanie. Może i „robienie gier” brzmi atrakcyjnie, jednak nie da się przeskoczyć pewnych niezbędnych kroków. Tylko szczegółowe opanowanie podstaw daje możliwość rozpoczęcia kariery w tej szerokiej dziedzinie. Nie oznacza to, że trzeba być mistrzem matematyki – jednak pogodzenie z królową wszystkich nauk jest tym, od czego warto zacząć!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here