Człowiek porozumiewając się z innymi ludźmi, ma do wyboru różne sposoby i techniki komunikacji. Od zwykłej wiadomości tekstowej, aż po wielopoziomową rozmowę z użyciem gestów, wyrafinowanej mimiki i stwarzania odpowiedniej aury. Te ostatnie cechy są domeną ludzi zaawansowanych w sztukach perswazji, negocjacji czy też sprzedaży.
Czasami każdy z nas nieświadomie używa takich technik komunikacyjnych bez żadnego większego celu. Niektórzy uczą się ich już w domu, inni po prostu widzą skuteczność i postanawiają powtarzać dane zachowanie widząc reakcję innych osób. Wiele osób takich jak na przykład politycy czy demagodzy stosuje w sposób zamierzony takie sposoby komunikacji, aby dosięgnąć własnych celów kosztem faktycznego poczucia prawdy czy potrzeb drugiej strony. Takie jednostronne podchodzenie do tematu komunikowania się, możemy nazywać manipulacją. Sprzedawcy stosują techniki komunikowania wykorzystując cechy danego produktu i nie muszą wcale proponowanego wyrobu na siłę unowocześniać, wystarczy, że przedstawią tylko jego pozytywne strony. Istnieją też sposoby komunikowania, które zakładają maksymalne wykorzystanie języka do obiektywnie pozytywnych celów. Przykładem jest technika porozumienia bez przemocy, która zakłada, że nie musimy nikogo ranić, atakować, czy go wykorzystywać, a jedynie pokazać co czujemy i przekazać informację pozbawioną negatywnych emocji.
Bez względu jaki zestaw technik stosują mówcy można założyć, że w rozmowie dążymy do tego, aby zrealizować jakiś cel. Niektórym zależy, aby po prostu rozmówca zrozumiał o co chodzi i nie obchodzi go jak się potem zachowa, innym zależy na uzyskaniu całkowitej akceptacji, innym na narzuceniu swojej racji i jej wyegzekwowaniu. Narody śródziemnomorskie czy latynoskie prowadzą konwersację dla samej możliwości pogawędzenia, nie liczy się temat i wynik rozmowy, ale sam fakt pogadania i poznawania innego człowieka. Narody północnej Europy bardziej pragmatyczne, przykładają z kolei dużą wagę do rzeczowości rozmowy oraz do przekazania konkretnych argumentów i ustalenia wspólnego stanowiska, bądź zaakcentowaniu różnic.
Ciekawym przykładem zbioru technik komunikacyjnych, zarazem uznawanym za przydatny i kontrowersyjny jest programowanie neurolingwistyczne. Bazuje ono na tym, aby nie zmieniając sensu doświadczenia czy wypowiedzi rozmówcy, wręcz korzystając literalnie z tego co rozmówca powiedział wysuwać dalsze wnioski, które wydają się być logiczną kontynuacją, ale niekoniecznie są zgodne z pragnieniem rozmówcy. Takie podejście może być korzystne w terapii psychologicznej, bo może zwrócić pacjentowi uwagę na niepotrzebne fobie, skróty myślowe, destrukcyjne przekonania, ale wykorzystane w niecnym celu może być manipulacją. Jeśli chcielibyśmy prostym językiem opisać czym jest programowanie NLP to moglibyśmy powiedzieć, że to czepianie się słówek. W praktyce jest to tak rozwinięta paranauka, a jej zdobycze są szeroko wykorzystywane do tworzenia haseł reklamowych, rekomendacji do nabycia jakiegoś produktu, że nie sposób jej tak upraszczać i lekceważyć, lecz warto uświadomić sobie jej wszechobecność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here