Bazy danych to dziedzina informatyki, dynamicznie rozwijająca się i mająca szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest przetwarzanie danych. Na chwilę obecną bardzo rzadko spotykanym zjawiskiem jest aplikacja, która nie operuje na danych, które niezwykle ułatwiają pracę z nimi. Zwykły użytkownik komputera, a nawet osoba, która nigdy nie miała z nim nic do czynienia spotyka się z bazami danych codziennie na każdym kroku. Kupno biletu tramwajowego, robienie zakupów czy też wykonanie zwykłego połączenia telefonicznego – większość zwykłych codziennych czynności, które nie kojarzą się w żaden sposób z informatyką mają z nią jednak bardzo wiele wspólnego. Można się pokusić na stwierdzenie, że wiele dziedzin informatyki jak i życia nie rozwinęło by się tak dobrze lub wcale, gdyby nie istniały bazy danych. Problem przetwarzania informacji przez aplikacje istniał od początku istnienia programowania, a upływ czasu, w którym ten dział nauki mocno się rozwinął, spowodował powstanie baz oraz systemów do zarządzania nimi.
Jednak co jest głównym zadaniem bazy? Mianowicie ma ona przechowywać pewne dane, czyli z punktu widzenia komputera to jedynie ciąg bitów zapisanych w pamięci. Jednak z naszego punktu widzenia są to pewne ważne lub mniej ważne informacje oznaczające konkretną rzecz istotną w aktualnie rozpatrywanej sytuacji. Ponad to dane, które są zapamiętywane, są często w pewien sposób ze sobą powiązane. Jeśli na przykład baza przechowuje wszystkie informacje o klientach, to na pewno zapamięta ich wszystkie dane osobowe takie jak adres zamieszkania, nazwisko, datę urodzenia i wiele innych. W przypadku, gdy jej zadaniem będzie również przechowywanie zamówień, to zapamięta wszelkie informacje na ich temat czyli datę złożona zamówienia oraz dostawy, kwotę do zapłaty i zamówione produkty. Istnieje więc logiczny związek pomiędzy pewnymi grupami danych przechowywanymi w bazie danych – bardzo ważny jeżeli chodzi o możliwość ich wzajemnego przetwarzania. System zarządzania bazą musi być w stanie obsłużyć dane niezależnie od tego jaką one za sobą niosą treść i jak są ze sobą nawzajem powiązane. Mając jednak podstawowe informacje na temat tego jak one są ze sobą powiązane można sprawdzić ich poprawność.
Większość obecnie spotykanych systemów działa w trybie „klient – serwer”, gdzie baza jest udostępniana klientom przez SZBD będącym serwerem. Jednak najbardziej powszechnymi systemami ułatwiającymi zarządzanie bazą danych jest między innymi: ORACLE, MS SQL SERVER. Każdy z serwerów baz danych może udostępniać dane klientom bezpośrednio lub przez inny serwer pośredniczący, np „www”. Współczesne systemy opierają się najczęściej na modelu relacyjnym. Opisując to prostym językiem, możemy przyjąć, że dane są przechowywane w formie tabel, w których każda kolumna to opis konkretnej cechy, a wiersz to rekord, czyli całościowy opis konkretnego elementu. Przykładowo w bazie może istnieć tabela każdego z klientów oraz table zamówień, które są odpowiednio powiązanie między sobą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here