Większość osób mieszkających w Polsce to Polacy. Dość trywialne spostrzeżenie, jednak w pewnych sytuacjach mogące być powodem do długiej dyskusji. W zdecydowanej większości przypadków Polacy zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są rezydentami. Oznacza to m.in. to, że rozliczają się z tutejszymi urzędami skarbowymi, mają prawo do głosowania w wyborach prezydenckich oraz parlamentarnych, posiadają miejsce zamieszkania w obrębie państwa. Wśród osób w naszym kraju są też jednak inne osoby. Często taki człowiek to nierezydent.

Powyższe pojęcie jest prawdopodobnie znane większości osób jako słowo występujące w języku polskim. Warto wiedzieć, że takie pojęcie funkcjonuje również w polskim prawie. Jednocześnie wynika z niego wiele ciekawych rzeczy.

Jednym słowem nierezydent to osoba fizyczna, której miejsce zamieszkania jest za granicą. Co ciekawe, nierezydentem może też być osoba prawna, której siedziba jest umieszczona poza granicami państwa polskiego. Pomimo, że słowo nierezydent kojarzy się w większości przypadków z osobą fizyczną, to tak na prawdę nierezydentem na gruncie prawa może być spółka akcyjna. Jakby tego było mało, za nierezydentów uważane są przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz kilka innych podmiotów, zdecydowanie mniej ciekawych z punktu widzenia przeciętnego obywatela.

Warto zauważyć, że nierezydent posiada nieco inne prawa niż obywatel Polski. Przede wszystkim taka osoba ma ograniczone prawa podatkowe. Oznacza to, że nierezydenci rozliczają się jedynie z dochodów, które zostały przez nich osiągnięte wyłącznie na terenie kraju. Mówiąc o zagadnieniach podatkowych najczęściej pojawiać będzie się praca na terytorium Polski oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Dodatkowo, nierezydent musi rozliczać się z tutejszym urzędem skarbowym z dochodów uzyskanych z nieruchomości. Można zaliczyć tutaj taką działalność jak wynajem, czy po prostu sprzedaż nieruchomości. Przychody, które osiąga nierezydent podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20 procent.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here