Zaświadczenie o zdolności do pracy to dokument, który jest nam potrzebny, w przypadku kiedy np. przez dłuższy czas chorowaliśmy. Po 30 dniach nieobecności pracownika spowodowanych zwolnieniem chorobowym, pracodawca zmuszony jest wysłać pracownika na badania kontrolne. Badania te wykonuje lekarz medycyny pracy.

Podczas wizyty stwierdza on czy pracownik może pracować na dotychczasowym stanowisku. Na zakończenie wystawia on zaświadczenie o zdolności do pracy. Co należy wiedzieć przed wizytą u lekarza? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/zaswiadczenie-o-zdolnosci-do-pracy-podstawowy-przewodnik/ 

Do czego potrzebne jest zaświadczenie o zdolności do pracy

Pracownik jest zobowiązany poddać się badaniu, które wykonywane jest na koszt pracodawcy. W przypadku, kiedy tego nie zrobi, wówczas grozi mu kara pieniężna. Lekarz podczas badania potwierdza zdolność pracownika do pracy oraz wydaje mu orzeczenia o braku przeciwwskazań do świadczenia pracy przez pracownika na danym stanowisku.

Co więcej taki dokument pełni jeszcze jedną istotną rolę. Usprawiedliwia on nieobecność pracownika w pracy z powodu choroby. Wpisywane jest ono według ustalonego wzoru. Z nie pracodawca dowie się czy jego pracownik ma lub nie ma przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. 

Pracownik nie będzie mógł powrócić do pracy w przypadku utraty zdolności do pracy, stwierdzonego zagrożenia na danym stanowisku zdrowia lub życia. Nie może on też wrócić na stanowisko pracy w przypadku choroby zawodowej.

Zaświadczenie o zdolności do pracy – okresowe badania lekarskie

Obowiązkowe badania lekarskie w pracy odbywają się po podpisany umowy. W trakcie pracy pracownicy muszą wykonywać kontrolne, okresowe badania lekarskie. Zgodnie z przepisami, pracodawca nie powinien dopuścić do pracy osoby, która przychodzi do pracy przerywając przepisane jej przez lekarza zwolnienie zdrowotne.

Co warto wiedzieć o zaświadczeniu o zdolności do pracy?

Zaświadczenie takie przepisuje lekarz medycyny pracy, ponieważ inny taki jak np. lekarz rodzinny nie ma do tego uprawnień. 

Warto pamiętać, że od decyzji lekarza przysługuje nam odwołanie. Badany może pójść do wojewódzkiego lekarza o ponowne przeprowadzenie badania, w przypadku niezgodzenia się z wynikami pierwszego badania. Drugie orzeczenie jest już ostateczne.

Orzeczenie lekarskie, w którym lekarz stwierdzi szkodliwy wpływ pracy na zdrowie pracownika, zobowiązuje pracodawcę do przeniesienia pracownika do innej pracy, która nie będzie szkodziła jego zdrowiu.  W przypadku kiedy pracodawca nie wykona zalecenia lekarza, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.

Zobacz też: http://www.biblioteka.edu.pl/przerwa-w-pracy-jak-wykorzystac-ja-produktywnie/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here